Imprint

Dette aftryk blev senest opdateret den august 11, 2023.

Ejeren af dette websted er:

Karlog-IT ApS Karlog-IT ApS

Mulbjergvej 9
9280 Storvorde
Danmark

E-mail: kd.ti-golrak@hkb
Telefonnummer: 40311440
VAT ID: DK40599177

Den/de lovlige repræsentant(er) for Karlog-IT ApS Karlog-IT ApS:
Benjamin Karlog Havmand

Kontakt os

1. Generel

1.1 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.